OCAS TÜRKİYE

5271 Sayılı Kanun gereği Barolarn, bir suç şüphesi altında bulunan kişiye yasanın öngördüğü durumlarda ve şüphelinin talebi halinde hukuki yardım niteliğinde avukat görevlendirmesi yapması yasal bir zorunluluktur.Baroların bu yasal yükümlülüğü yerine getirebilmesi ve şüphelinin hukuki yardıma kavuşturulabilmesi için yetkili makamlardan baroya avukat talebinde bulunulması gerekir. Bu yetkili makamlar Sorgu Hakimlikleri,Cumhuriyet Savcılıkları, Emniyet ve Jandarma kolluk makamlarıdır. Bu makamlar  barolardan şüpheli için avukat talebini telefonla ve evrakla istemektedir.Baroda birçok personel istihdam ederek 7 gün 24 saat gelen  bu talepleri değerlendirmekte, uygun avukatı belirleyerek telefonla avukatı görevlendirip yetki belgesini hem avukata hem de yetkili makama göndermektedir.

Bu şekilde görevlendirilen avukat, talep eden makama gidip şüphelinin ifadesini aldıktan sonra ifade tutanağını ve belgelerini baroya vermektedir. Baroda bu belgeleri inceleyip savcılığa göndermekte vesavcılıkta bu belgeleri değerlendirip avukatın ücretini banka hesabına yatırmaktadır. Uygulamadaki sistem bu şekilde işlemektedir ve her aşamada birçok sorunla karşılaşılmaktadır.

UYGULAMADAKİ SİSTEMDE KARŞILAŞILAN BAŞLICA SORUNLAR

7 gün 24 saat avukat talebi alan baronun bu talepleri değerlendirecek birçok personeli gece mesaisiyle birlikte istihdam etmek zorunda kalması

Baronun oluşturduğu nöbetçi avukat listesinden avukatın seçilip  aranması işleminde listenin konturolünün, hangi avukatın listede olup olmadığının yetkili veya ilgili kişilerce herzaman gözetim ve denetim altında tutulamaması

Listeden seçilen avukatın aranıp aranmadığı,kaç kere arandığı, aranan avukatın görevi kabul edip etmediği, görevi kabul eden avukatın görev yerine zamanında gidip gitmediğinin tespitinin yapılamaması

Görevi kabul edecek avukatın bulunması için defalarca arama yapılmak zorunda kalmasıyla oluşan gecikmeler

Hizmetin bu şekilde işleyebilmesi için gece mesaisiyle birlikte birçok personel istihdam edilerek maaş ödenmesi her avukatın defalarca aranması ve evrakların dolaşımı için gereken posta giderlerinin baroları  ekonomik olarak  zor durumda bırakması. (Son mevzuat gereği barolara ilgili hizmet için ayrılan bütçenin azlığı bu sorunu daha da büyütmektedir.)

Baronun tek bir oparatörden farklı oparatörleri araması sonucu telefon faturalarının yüksek ücretlerde olması.

Baronun avukatı telefonla görevlendirmesinin ardından yetkili olduğuna dair belgeyi hem avukata hem yetkili makama göndermesi gerekmektedir ancak pratikte bu mümkün olmamakta bunun sonucu olarak yetkili makam avukat talebinde bulunduktan sonra avukat atanıp atanmadığını hangi avukatın atandığını bilmemektedir. Bu durumda tekrar baronun aranması ve baronunun aynı işlemleri tekrarlaması ile oluşan zaman ve maddi kayıplar

Yetki belgeleri ve gerekli evraklar posta yoluya veya elden dolaşımından kaynaklanan gecikmeler dolayısıyla çifte görevlendirmeler mükerrer kayıtlar ve karışıklıklar uygulanan sistemin başlıca sorunlarıdır.

Sonuç olarak  hem barolar açısından ekonomik sıkıntılar yaşanmasına sebeb olmakta hemde hizmetin bu şekilde verilmesi birçok karışıklığa, gecikmeye, adalet sisteminin sekteye uğramasına sebeb olmaktadır.Bu nedenle şeffaf,adaletli, güvenli, hızlı,ekonomik bir sisteme geçilmesi gerekliliği ve zorunluluğu ocas sisteminin oluşmasına sebeb olmuştur.

OTOMATİK CMK  ATAMA SİSTEMİ (OCAS) PROJESİ VE ÇÖZÜMLERİ
OCAS Sistemi: Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Sanık ve Mağdurlar için avukat görevlendirme işlemlerinin tamamen elektronik ortamda yapılması ve kayıt altına alınmasını sağlayan bir sistemdir.

 

OCAS SİSTEMİ:
1-Avukat talep eden yetkili makamlar (Mahkemeler, Savcılıklar, Karakollar, Jandarma) bu taleplerini bulundukları ilin barosunun resmi web sayfası ile entegreli ocas sisteminin web portalı üzerinden sağladığı kullanıcı ekranından yaparlar.

Sistem yapılan avukat taleplerini değerlendirir ve hazırlanan nöbetçi avukat listesinden puan sırasına göre   görevlendirilecek avukatı seçer.

 

 

 

Nöbet listesi ve puanlar, savcılıklar avukatlar gibi ilgililerce  herzaman kontrol edilebilir. Böylece objektif bir uygulama sağlandığı gibi baroda belirli dönemlerde bu listeleri ve puanları yayınlama yükümlülüğünden kurtulmuş olur. Aynı zamanda ocas listeyi gece ve gündüz listesi şeklinde ayırabildiği gibi avukatlarda listede kendilerini askıya alabilir bilgilerini kendileri güncelleyebilir.Örneğin telefon numarası değişen bir avukat kendi kullanıcı ekranından değişen telefon numarasını güncelleyebilir.


kayit_giris.gifOCAS Sistemiyle  İnternet hizmeti sağlayan datacenter’larda metinden sese  (text to speech) teknolojisi ile suçun konusu, yeri, mağdurun adı, yaşı gibi talep bilgileri sesli sisteme   çevrilir ve (VOİP) teknolojisi ile bu bilgiler listeden puan sırasına göre  secilen avukata  sesli olarak telefonla bildirilir. Avukata dosyayı kabül edebileceği red edebileceği veya  bilgileri tekrar dinleyebileceği şeklinde üç farklı secenek sunar.

 

 

 

 

 

Avukat dosyayı kabul ettiğini ‘’1 ‘’tuşuna basarak belirtirse dosya bilgileri kendisine sesli sistemle aktarılmaya devam eder. Arkasından bilgilerin unutulmaması için sms yolu ile bu bilgiler avukata iletilir.

Avukat dosyayı ret etmek isterse bunu ‘’2 ‘’ tuşuna basarak belirtir. Bu durumda sistem red gerekçesini sorar ve bu gerekçeyi baro tarafından değerlendirilmek üzere kayıt altına alır. Böylece hangi avukatın hangi dosyayı hangi sebeble, ne zaman kabul etmediği tespit edilmiş ve kaydedilmiş olur.

Avukat dosya bilgilerini tekrar dinlemek isterse ‘’3 ‘’ tuşuna basarak bilgileri tekrar dinleyebilir.

Sistem hangi avukatın arandığını, kaç kere arandığını avukatın verdiği    cevapları kayıt altına almaktadır.


Dosyayı kabul eden avukat görevlendirildiği yeri telefonla ve sms ile öğrendikten sonra yetki belgesini almak için baroya gelmesine gerek kalmadan kendisine verilen kullanıcı şifresi ile herhangi bir internet bağlantısı olan bilgisayardan alabilir. Aynı şekilde avukat talep eden yetkili makam kullanıcı ekranından hangi avukatın kaçkere arandığını ve hangi avukatın görevlendirildiğini görebilmektedir.

                                                                                                                                                             

Görev yerine giden ve ifadesini alan avukat bu ifade tutanağını Baroya getirmek zorunda kalmadan internet bağlantısı olan bir bilgisayardan kendisine sistem tarafından verilen kullanıcı ekranındaki ifade tutanağı bölümüne girerek işlemini tamamlamış olur.

avukat_dosya_kabul.gif

Tutanakların bu şekilde elektronik ortama taşınması ile hız kazanılmış  ve bu tutanaklar aynı anda baroya ulaşmış olur. Baroda bu tutanakları inceleyip onaylayarak aynı şekilde ve hızda elektronik ortamda savcılığa gönderir. Böylece evrakların geç gelmesinden birikmesinden ve dolaşımından kaynaklanan gecikmelerin önüne geçilmiş olur.

Savcılık elektronik ortamda kendisine gelen bu belgeleri inceleyip onayladığı an ödeme yapılması için gerekli formata bu belgeleri sistem otomatik olarak dönüştürür. Sucun türüne göre ödeme miktarlarını  hesaplar ve savcılığın ödeme yapılması için tüm makamlara (Mahkemeler,Defterdarlık,Bankalar) yapacağı bildirimlere uygun hale getirir. Bunun sonucu cmk görevini alan avukatın ücretini de aynı zamanda alabilmesi mümkün olur.

Atama işleminin her aşaması elektronik ortama taşınmasına rağmen her ilgili gerekli her belgeyi sisteme girerek çıktısını alabilir. Örneğin Baronun, mahkemeye ve avukata gönderdiği yetki belgesi sistem tarafından avukatın ve mahkemenin kullanıcı ekranında gözükmesinin yanı sıra mahkeme veya avukat sistemden Baro Başkanının taratılmış ve elektronik imzalı  yetki belgesini varaka olarak alabilir.

Avukatın görevlendirildiği yere zamanında gitmediğinin yetkili makamlarca kontrolü sistem üzerinden yapılabilmektedir ve Baronun belirlediği sürede görev yerine avukatın gitmemesi durumunda OCAS sistemi otomatik olarak yeni bir avukat görevlendirir ve önceki avukata görevden alındığını bildirir.

Avukatlar OCAS sistemini arayarak, kendilerine atanmış görevin bilgilerini öğrenmek, dosya kabulunü iptal edebilmek, kendilerini geçici süreli askıya alabilmek, dosya bilgileri hakkında sms telebinde bulunabilmek gibi birçok işlemi gerçekleştirebilirler.

OCAS SİSTEMİNİN FAYDALARI

OCAS sistemi elektronik ortamda atama işlemini çok hızlı yapabildiği için ileriki tarihli dosyaların atamalarınıda aylar öncesinden yapabilmektedir. Böylece gerekli zamanda dosyadan haberdar olan avukat hem dosyaya hazırlanabilmekte hemde zamanını planlayabilmektedir.

Dünyada en ucuz arama sistemi olarak kullanılan VOİP teknolojisi ile avukatlar aranmakta böylece Baronun telefon faturaları %30 ile %70 arasında azalmaktadır.

Belgelerin dolaşımı elektronik ortamda olduğu için posta giderleri olmamakta böylece ayrı bir  masraf gideri olmamaktadır.

Baro atama sistemini gercekleştirmek için birçok personel istihdam etmekte ve bu personellere  gece mesaisi ile birlikte yüksek ücretler ödemektedir.Oysa sistem 7 gün 24 saat çalışmakta ve aynı anda 30 ayrı avukatı arayabilmektedir.Örneğin  uygulanan sistemde  30 avukatın aranabilmesi 3 saatte olabilmekte iken ocas sistemi ile 30 avukat 1 dakika içinde aranmaktadır.

 

Sistemdeki bütün kurumlar hangi avukatların kaç kere nezaman arandığı kayıtlarına kolayca erişebildikleri için hem şüphelileri hem avukatları bilgilendirebileceklerdir.
Aranan bütün avukatların, kabul etme veya reddetme seçenekleri, hangi tuşa bastığı bilgisinden aranan kişinin telefonunun meşgul veya kapalı olduğu bilgisine kadar herşey kayıt altında tutulmatadır. Böylece sonradan kabul veya red işlemine ilişkin yanlışlıklar ortadan kalkmış olur.

 

OCAS Projesi | Yenilikler | İstatistikler | Basın | Gizlilik Koşulları ve Kullanım Şartları | İletişim

Web barındırma: Postax.net